تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

تاکی سید - Takii Seeds

1

خیار گلخانه ای آلوین - Cucumber Alvin F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

خیار گلخانه ای دبورا - Baby Cucumber Deborah F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
4

ملون هیبرید اسکار - Melon Oskar F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

ملون هیبرید مارال - Melon Maral F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

گوجه فرنگی هیبرید کاتانا - TOMATO KATANA F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم بروکلی هیبرید سنتاآرو -Broccoli Centauro F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کرفس هیبرید گرین کینگ - Hibrid celery Green king

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
chers

کلم پیچ هیبرید چرس - Cabbage Cheers F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم پیچ هیبرید گلوب مستر - Cabbage Globe Master F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
green-coronet

کلم پیچ هیبرید گرین کرنت - Cabbage Green Coronet F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
quick-star

کلم پیچ هیبرید کوئیک استارت- Cabbage Quick Start F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ruby-ball

کلم پیچ هیبرید رابی بال -Cabbage Ruby Ball F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Ruby-king

کلم پیچ هیبرید رابی کینگ -Cabbage Ruby King F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم پیچ هیبرید رابی پرفکشن -Cabbage Ruby Perfection F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم بروکسل هیبرید جد کراس - Brussels Jade Cross F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم قمری هیبرید وینر- Kohlrabi Winner F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم چینی هیبرید هیرو - Chinese Cabbage Hero F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

کاهو پیج سیسکو - Lettuce Cisco

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

گل کلم اسنو کرون - hybrid cauliflower snow crown

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

گل کلم هیبرید اسنو مایستیک - hybrid Cauliflower Snow Mystique

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید آلریته - hybrid Spinach Alrite

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید داش -hybrid Spinach Dash

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید اوکامه -hybrid Spinach Okame

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید تاکارا - Hybrid Spinach Takara

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
King carrot

هویج هیبرید کینگ -Carrot King F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Mercedes carrot

هویج هیبرید مرسدس - Carrot Mercedes F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
TAKII

ترب سفید مینو ارلی لانگ - Radish Mino Early Long White

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد