تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

روزن سیدز - Roseen Seeds

rossen

لوبیا سبز سانری - Bean Sunray

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

خیار بتا آلفا - Cucumber Beith Alpha

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

خربزه مینو - Melon Minoo

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

نخود فرنگی ولف - Pea Wolf

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

هندوانه چارلستون گری - Watermelon Charleston gray

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

هندوانه کریمسون سوییت - Watermelon Crimson Sweet

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

گل کلم هیبرید سنتروم - Cauliflower Centrum F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

گل کلم هیبرید صدف - Cauliflower Sadaf F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

اسفناج هیبرید استرانگ - Spinach Strong F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

اسفناج استاندارد ویروفلای - Spinach Viroflay

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

کلم قمری وایت وینا - Kohlrabi White Vienna

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

چغندر لبویی دیترویت دارک رد - Beetroot Detroit dark red

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

هویج هیبرید داتیس - Carrot Datis F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

هویج هیبرید لیدر - Carrot Leader F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

هویج نانتس - Carrot Nantes

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

پیاز زرد هیبرید شوگان - Onion Shogun F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

پیاز سفید هیبرید چمپیون - Onion Champion F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

پیاز قرمز هیبرید پادیس - Onion Padis F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

پیاز زرد استاندارد تکزاس ارلی گرانو - Onion Texas early grano OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

پیاز سفید استاندارد گرانو - Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب - Turnip Purple Top White Globe

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rossen

تربچه هیبرید ونیتا - Radish Venita F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد