تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

ROSSEN SEEDS

لیدر

هویج هیبرید لیدر - Carrot Leader F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
champion

پیاز چمپیون - Onion Champion

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
white grano

پیاز وایت گرانو-Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
early grano

پیاز تگزاس ارلی گرانو-Onion Texas Early Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
sunray

لوبیا سبز سان ری-Bean Sunray

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
VEnita

تربچه ونیتا - Radish Venita

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
padis

پیاز پادیس F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
sdf

کلم گل - sadaf f1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
purple-top-white-globe

شلغم

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SHOGUN

پیاز - SHOGUN F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
NANTES

هویج - NANTES OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
DATIS

هویج - داتیس

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

چغندر لبویی

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

اسفناج - VIROFLAY

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

اسفناج - STRONGE F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

اسفناج - ORIENTAL PRIDE F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

کلم قمری قزمز

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

کلم قمری - WHITE VIENNA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

کلم گل - centrum f1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

هندوانه - CRIMSON SWEET

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

هندوانه - CHARLESTON GRAY

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

فلفل دلمه - CALIFORNIA WONDER

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

نخود فرنگی - WOLF

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
yellow canaria

ملون - YELLOW CANARIA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
minoo

ملون - MINOO

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
betha alpha

خیار - BEITH ALPHA OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد