تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
026-34213650
آدرس
آدرس
البرز-جهانشهر-بلوارمولانا-نبش خیابان کسری شمالی-ساختمان مولانا-طبقه دوم-واحد4
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30

STAR SEEDS

هندوانه - KASRA

هندوانه - KASRA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
هندوانه--ARMAN

هندوانه -ARMAN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
گوجه فرنگی - RED STAR

گوجه فرنگی - RED STAR

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
گوجه فرنگی - PARS

گوجه فرنگی - PARS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
گوجه فرنگی - ABAN

گوجه فرنگی - ABAN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
PSB-330-بادمجان

بادمجان - PSB 330

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد