تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

استار سیدز - Star Seeds

1

کدو هیبرید نیلز - Hybrid squash Nilz

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

بادمجان هیبرید پی اس بی 330 - Eggplant PSB 330 F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
star seed

گوجه فرنگی هیبرید پارس - Tomato Pars F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
star seed

گوجه فرنگی هیبرید رد استار- Tomato Red star F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

گوجه فرنگی هیبرید نوبل - Tomato Nobel F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
sdf

هندوانه هیبربد آرمان - Watermelon Arman F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

هندوانه هیبربد کسری - Watermelon Kasra F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

هندوانه هیبربد مارشال - Watermelon Marshal F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
star seed

هندوانه هیبرید کیتو 12 - Watermelon kyto 12 F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
star seed

هندوانه هیبرید کیتو 16 - Watermelon Kyto 16 F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

هندوانه هیبرید زیدا - Watermelon Zeyda F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
star seed

هندوانه هیبرید کیتو وایت - Watermelon Kyto White F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد