تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

STAR SEEDS

zeida

هندوانه زیدا - Watermelon Zeida

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Marshal

هندوانه مارشال - Watermelon Marshal

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Kyto-white

Watermelon Kyto White - هندوانه کی تو وایت

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
keyhan

Kayhan Watermelon - هندوانه کیهان

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Nobel

Tomato Nobel - گوجه فرنگی نوبل

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
kyto-16

هندوانه Kyto 16

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
KASRA

هندوانه - KASRA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Arman

هندوانه -ARMAN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
RED STAR

گوجه فرنگی - RED STAR

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
PARS

گوجه فرنگی - PARS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ABAN

گوجه فرنگی - ABAN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
PSB-330

بادمجان - PSB 330

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد