تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

هلند زادن - Holland Zaden

1

اسفناج هیبرید پارسیس - spinach Parsis F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

نخود فرنگی ولف - Pea Wolf

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

کدو هیبرید فدک - Squash Fadak F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Everest

هندوانه هیبرید اورست - Watermelon Everest F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

هندوانه هیبرید ساندیا - Watermelon Sandia F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

چغندر لبویی دیترویت دارک رد - Beetroot Detroit dark red

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

گل کلم هیبرید اسنو وایت - Cauliflower Snow white F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

هویج هیبرید رایموند - Carrot Raymond F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

تربچه هیبرید آنیل - Radish Anil F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

پیاز زرد هیبرید موناکو - Onion Monaco F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
mahor

پیاز سفید هیبرید ماهور - Onion Mahour F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

پیاز زرد استاندارد تکزاس ارلی گرانو - Onion texas early grano OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

پیاز سفید استاندارد گرانو - Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب - Turnip Purple Top White Globe

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد