تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

هلندزادن - HOLAND ZADEN

holand zaden

نخودفرنگی ولف - pea wolf

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

کدو هیبرید فدک - squash Fadak F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Everest

هندوانه هیبرید اورست - watermelon everest F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

هندوانه هیبرید ساندیا - Watermelon Sandia F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

چغندر لبویی دیترُویت دارک رد - Beetroot Detroit Dark Red

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

گل کلم هیبرید اسنو وایت - Cauliflower Snow white F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

هویج هیبرید رایموند - Carrot Raymond F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

تربچه هیبرید آنیل - Radish Anil F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

پیاز زرد هیبرید موناکو - Onion Monaco F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
mahor

پیاز سفید هیبرید ماهور - oninon mshor F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

پیاز زرد استاندارد تکزاس ارلی گرانو - onion texas erly grano OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

پیاز سفید استاندارد وایت گرانو - Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
holand zaden

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب - Turnip Purple Top White Globe

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد