تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

GRASS

bermoda

چمن برمودا گراس - Bermuda Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
gold green

چمن فستوکا گلدگرین - Fesuca Gold Green Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
geA

یونجه Gea

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
shabdar-zinaty

شبدر زینتی دایکوندرا Dichondra Repens Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
tappeto

چمن فستوکا تاپیتو Fesuca Tappeto Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
super-sportivo

چمن سوپر اسپرتیوو Super Sportivo Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
gold-line-5k.

چمن گلد لاین Sport Gold Line Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SOPER SPORT

چمن سوپر اسپرت super Sport Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
top-sport

چمن تاپ اسپرت -Top Sport Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
green-star

چمن واتر سیور گرین استار Green Star Grass Water saver

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
EURO

چمن یوروگراس Euro Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد