تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

گرین دیاموند سیدز - Green Diamond Seeds

g

کلم بروکلی هیبرید تفتان -Broccoli Taftan F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
g

بادمجان هیبرید کداک - Eggplant Kodak F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
g

کدو حلوایی هیبرید آنیسو - Butternut Squash Aniso F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
g

کدو حلوایی هیبرید راشل - Butternut Squash Rashel F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
g

فلفل دلمه ای هیبرید کاراکو - Pepper Caraco F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
g

کدو هیبرید سلنا - Squash Selena F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
g

هندوانه هیبرید پی اس بی 445 - watermelon PSB 445 F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
g

هویج هیبرید تیارا - Carrot Tiara F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد