تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

استارک آیرس - Stark Ayres

iraty

پیاز زرد هیبرید ایراتی - onion Irati F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کدو حلوایی هیبرید آرلا - Butternut squash Arela F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کدو حلوایی هیبرید کارملا - Butternut squash Carmela F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کدو حلوایی هیبرید گیلدا - Butternut squash Gilda F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد