تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

شرکت پیشگامان صنعت وبذر

شرکت پیشگامان صنعت وبذر درسال 1380 تاسیس گردید.

این شرکت در راستای ارتقای صنعت بذر کشور با استفاده از متدهای جدید علمی و تحقیقاتی وبه عنوان نماینده معتبرترین کمپانی های بذر جهان در ایران خدمات ارزنده ای را در امر واردات بذور ارائه می دهد.

امید است با استعانت از ایزد منان و همکاری تیمی خلاق و هدفمند بتواند در این مسئولیت بزرگ گامی مؤثرجهت پیشبرد اهداف کشاوزی کشور عزیزمان ایران داشته باشد.