تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
026-34213650
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
كد محصول: 29

کلم قمری قزمز

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر کلم قمری قرمز
  • نقد و بررسی

 

 

Kohlrabi Red

کهرابی رد

Maturity : Medium Early

دوره رشد : تقریبا زودرس

Plant Size : Large

اندازه گیاه : بزرگ    

Plant Height : Medium

ارتفاع گیاه : متوسط    

Plant Habit : Upright

عادت گیاه : عادت رشدی ایستاده    

Bulb Color : Purplish

 رنگ غده :ارغوانی      

Bulb Shape : Round

شکل غده  : گرد        

Side Shoot : None

ساقه جانبی : ندارد