تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 01

کالتیسول - CULTISOL

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
  • نقد و بررسی

-کاهش دهنده فعالیت پاتوژن هاى بیمارىزاى خاکزى به دلیل وجود اسیدهاى کربوکسیلیک با منشاء طبیعى و محتـویات
-تامین کننده اکسیژن مورد نیاز گیاه در خاك و ایجاد تحریک رشد در گیاه
-ممانعت کننده از رسوب عناصر غذایى در خاك
-توانایى محلولسازى عناصر غذایى موجود در خاك و افزایش جذب آنها توسط گیاه

تعداد بازديد : 108
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*