تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 01

CULTIFORT DESAL - کالتیفورت دسال

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
  • نقد و بررسی
-حاوى اسیدهاى لیگنوسولفونیک، پلىفنولها و اسیدهاى پلىکربوکسیلیک بعنوان عوامل کلات کننده عنصر کلسیم
- جایگزینى ایدهآل عنصر کلسیم با سدیم (عامل شورى خاك) و کاهش قابل توجه شورى در خاك
- تسهیل جذب عناصر غذایى موجود در خاك توسط ریشه گیاه
- برطرف کننده علائم کمبود کلسیم در گیاه
تعداد بازديد : 104
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*